ברוכים הבאים! לבחירתכם כניסה לקורסים קורס ברמן אלפא כניסה לקורס קורס כסף בהייבול כניסה לקורס הדרכת תוכנת BEECOOMM כניסה לקורס סיום ומענק לתעודהיש לענות על 18 תשובות נכונות מתוך 20 בכל מבחן - סה"כ שני מבחנים של שני הקורסים "ברמן אלפא" ו-"כסף בהייבול".ניתן להיבחן בכל עת, אך כמובן - חוטב עצים מיומן משקיע קודם בשלב […]
To access this page, you must purchase כוכב הברים.